REWAFI rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kniha - Kohézna politika EÚ

Kniha Kohézna politika Európskej únie, ktorá sa dostáva do rúk čitateľov, je koncipovaná ako nástroj šírenia informácií o kohéznej politike Európskej únie.

Kohézna politika predstavuje jednu z najdôležitejších politík Európskej únie a je tiež jednou z najvýznamnejších investičných politík. Členské štáty majú v rámci kohéznej politiky k dispozícií finančné zdroje, ktoré môžu využiť na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Okrem toho Európska únia ponúka celý rad ďalších nástrojov na uľahčenie a podporu kohézie.

Cieľom teoretickej časti tejto publikácie je predstaviť čitateľovi Európsku úniu, históriu, základný právny rámec a ciele jej kohéznej politiky. Cieľom praktickej časti tejto publikácie je v nadväznosti na teoretickú časť poukázať na príkladoch z jednotlivých členských štátov Európskej únie najmä na prínosy, problémy a poznatky nadobudnuté predovšetkým počas implementácie projektov spolufinancovaných z programov Európskej únie zameraných na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Publikácia vzniká s podporou Európskej únie v rámci projektu s názvom EU Cohesion Policy: Read – Watch – Find (REWAFI). V rámci prípravy tejto publikácie bolo navštívených niekoľko projektov implementovaných v každom členskom štáte Európskej únie s cieľom získať autentické informácie o motivácií, výsledkoch, výstupoch ale i problémoch s ktorými sa projektoví koordinátori stretli počas implementácie. Najdôležitejším zistením je, že bez pomoci a podpory Európskej únie by mnohé z pozitívnych efektov implementácie týchto projektov nebolo možné v členských štátoch a ich regiónoch dosiahnuť.

Publikácia je určená širokej verejnosti a študentom stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o prvotné oboznámenie sa s kohéznou politikou Európskej únie a európskymi príkladmi úspešne realizovaných projektov spolufinancovaných z programov Európskej únie zameraných na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.


1 2 >