REWAFI rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O nás

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným bolo založené v roku 2013. Založenie zoskupenia vychádza z platnej a účinnej európskej a slovenskej legislatívy. Je prirodzeným výsledkom spolupráce dvoch regiónov, ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným je zamerané na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti medzi svojimi členmi prostredníctvom realizácie cezhraničných projektov a programov.

Ciele EZÚS Via Carpatia:

1. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja:

a. Vypracovanie spoločných rozvojových stratégií.

b. Spracovanie a implementácia spoločných projektov na  realizáciu spoločných rozvojových stratégií.

c. Iniciatívy vedúce k získaniu riadenia programov cezhraničnej spolupráce financovaných z fondov EÚ na účely realizácie spoločných rozvojových stratégií.

d. Integrácia v oblasti zdravotnej starostlivosti, cestnej a osobnej dopravy, komunálneho odpadu, manažmentu povodňových rizík, ochrany životného prostredia, cyklotrás, vinohradníctva - Tokajskej oblasti, zásobovania energiou, vytvárania cezhraničných logistických a priemyselných zón, riadenia rizík a investičnej podpory.

2. Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných dopravných tokov

a. Iniciatívy vedúce k obnoveniu a oživeniu intermodálnej dopravy.

b. Iniciatívy vedúce k vybudovaniu tranzitnej cesty Via Carpatia.

Strategické ciele EZÚS Via Carpatia:

  1. Činnosti vedúce k integrácii tranzitnej trasy Via Carpatia do siete TEN-T, hlavnej dopravnej siete Európskej únie - hlavnej siete.
  2. Zlepšiť branding EZÚS Via Carpatia ako hlavnej inštitúcie slúžiacej na podporu cezhraničnej spolupráce na území jej členov.
  3. Podpora malých a stredných podnikov s cieľom zjednotiť územie prostredníctvom aktívnej cezhraničnej spolupráce - hranice ako nástroja rozvoja.
  4. Podpora a ochrana spoločného prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Košického samosprávneho kraja a župy Boršod-Abaúj-Zemplén.