REWAFI rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O projekte

Projektové aktivity sa zameriavajú na šírenie informácií o kohéznej politike EÚ, jej histórii, vývoji, legislatívnom a politickom rámci s dôrazom na dosiahnuté výsledky v regiónoch EÚ. Diseminačnými nástrojmi sú: kniha, video, infografika a pilotný test inovatívnej súťaže. Navrhovaný obsah knihy pozostáva z teoretických, politických a legislatívnych východísk kohéznej politiky EÚ a z praktických prípadových štúdií z regiónov EÚ (z každého členského štátu). Sumarizačný obsah knihy a najdôležitejšie poznatky budú spracované vo forme audiovizuálneho nástroja (video) a infografiky. S cieľom diseminovať informácie o kohéznej politike EÚ bude organizovaný pilotný test súťaže zameranej na vyhľadávanie dôkazov o implementovaných projektoch realizovaných v rámci kohéznej politiky EÚ vo vybraných regiónoch. Výstupy budú preložené do viacerých oficiálnych jazykov EÚ a do ruštiny.

.............................

Trvanie projektu:  01.04.2018 - 31.03.2019

Financovanie:       Európska komisia

                                Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku