REWAFI rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Súťaž HĽADANIE KOHÉZIE

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. so sídlom v Košiciach si dovoľuje osloviť žiakov stredných škôl v Košickom kraji s možnosťou zapojenia sa do súťaže, ktorá je vyhlásená v súvislosti s implementáciu projektu Kohézna politika EÚ: čítaj – pozeraj – hľadaj (REWAFI).

Cieľom súťaže je kreatívnym spôsobom zachytiť projekty spolufinancované z fondov Európskej únie v regióne (obec / mesto) súťažiaceho. Kreatívny spôsob môže predstavovať napríklad spracovanie fotokoláže, infografiky alebo krátkej prezentácie projektu (fotky, základné informácie, dôvody implementácie projektu a jeho prínosy, atď.).

Pri vyhodnotení sa bude prihliadať na kvalitatívne aspekty získaných informácií o projekte, kreativitu spracovania, vlastnú prácu a pridanú hodnotu vytvorenú súťažiacim.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach získajú finančnú cenu v hodnote 350 EUR (I. miesto), 300 EUR (II. miesto) a 250 EUR (III. miesto).

Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien prebehne na záverečnej akcii organizovanej Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s r. o. v Košiciach (marec 2019). Na vyhodnotenie budú pozvaní autori najlepších prác spolu s ich pedagogickým dohľadom, ktorého pomoc môžu využiť i pri spracovaní prác.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci (jednotlivci) všetkých ročníkov najneskôr do 20.02.2019 a to zaslaním práce elektronicky na emailovú adresu: ReadWatchFind@gmail.com. V texte mailu je potrebné uviesť meno a ročník štúdia súťažiaceho, meno dohliadajúceho učiteľa, názov strednej školy.

Viac informácií o súťaži a o projekte je možné nájsť na stránkach www.rewafi.eu a www.viacarpatia.eu.1 2 >