REWAFI respects the protection of your data
This website uses cookies. For more informacition about cookies, visit Cookies section of the site. It is your sole responsibility not allow or disable the usage of cookies. In such a case, it may be that limited functionality or exclusion of some parts of the browsed web site.

Az Európai Unió kohéziós politikája

Az olvasók elé kerülő, Az Európai Unió kohéziós politikája c. könyv célja az Európai Unió kohéziós politikájának népszerűsítése.

A kohéziós politika az Európai Unió egyik legfontosabb politikája és az egyik legjelentősebb beruházási politika. A kohéziós politika keretében olyan pénzügyi források állnak a tagállamok rendelkezésére, amelyeket a gazdasági, társadalmi és területi együttműködés megerősítésére használhatnak fel. Ezen felül az Európai Unió számos eszközt kínál a kohézió megkönnyítése és támogatása céljából.

A kiadvány elméleti részének célja az Európai Unió, annak története, alapvető jogi kerete és kohéziós politikai céljai bemutatása az olvasóknak. A kiadvány gyakorlati részének célja – az elméleti részhez kapcsolódva – olyan projektek bemutatása, amelyek az Európai Unió egyes tagállamaiban valósultak meg, és társfinanszírozásuk az Európai Unió programjaiból történt, a gazdasági, szociális és térségi együttműködés támogatása céljából.

Ez a kiadvány az „EU Cohesion Policy:  Read – Watch – Find (REWAFI)” c. projekt keretében került kiadásra, az Európai Unió társ-finanszírozásával. A kiadvány előkészítése során több, az Európai Unió tagállamaiban megvalósított projektet is meglátogattunk, azzal a céllal, hogy autentikus információkat kapjunk arról, mi motiválta az egyes projektek előkészítését és megvalósítását, mi volt a hozadékuk, ill. milyen problémákkal kellett szembenézniük a projektkoordinátoroknak. A legfontosabb megállapítás. hogy az Európai Unió segítsége és támogatása nélkül az egyes tagállamok és régiók nem tudták volna elérni azokat a pozitív eredményeket, amelyeket e projektek megvalósításával értek el.

A kiadvány a széles nagyközönség, ill. olyan egyetemi hallgatók és középiskolai diákok számára készült, akik szeretnék megismerni az Európai Unió kohéziós politikáját, valamint azokat a sikeres európai projekteket, amelyek a gazdasági, szociális és térségi együttműködés támogatása érdekében az Európai Unió programjaiból, annak társfinanszírozásával valósultak meg.


1 2 >