REWAFI respects the protection of your data
This website uses cookies. For more informacition about cookies, visit Cookies section of the site. It is your sole responsibility not allow or disable the usage of cookies. In such a case, it may be that limited functionality or exclusion of some parts of the browsed web site.

A pályázatról

A pályázat fő célja az EÚ kohéziós politikájával, annak történelmével, kialakulásával, politikai és jogi keretével kapcsolatos információk terjesztése. A pályázat nagy hangsúlyt fektet a kohéziós politikának köszönhetően elért konkrét eredményekre az egyes régiókban. A tervezett cél különféle disszeminációs eszközök segítségével érhető el: könyv, videó, infógrafika, innovációs verseny tesztelése. A pályázat keretén belül tervezett könyv tartalmazza majd a kohéziós politika teoretikus, politikai és jogszabályi alapjait, valamint esettanulmányokat az EÚ egyes régióiból (az Európai Unió valamennyi tagállamából). A könyv összegzése és a pályázat legjelentősebb megállapításai egy audiovizuális eszköz (videó), valamint infógrafika segítségével kerülnek bemutatásra.  A kohéziós politika terjesztése érdekében egy verseny tesztelésére is sor kerül. A teszt a kohéziós politikának köszönhetően megvalósított sikeres pályázatok bemutatására irányul. A pályázat eredményei az EÚ több hivatalos nyelvén, valamint orosz nyelven is ismertetve lesznek.

...................................................................

01.04.2018 - 31.03.2019