REWAFI rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O PROJEKTE

Šírenie informácií o kohéznej politike

Projektové aktivity sa zameriavajú na šírenie informácií o kohéznej politike EÚ, jej histórii, vývoji, legislatívnom a politickom rámci s dôrazom na dosiahnuté výsledky v regiónoch EÚ. Diseminačnými nástrojmi sú: kniha, video, infografika a pilotný test inovatívnej súťaže. Navrhovaný obsah knihy pozostáva z teoretických, politických a legislatívnych východísk kohéznej politiky EÚ a z praktických prípadových štúdií z regiónov EÚ (z každého členského štátu). 

.

Sumarizačný obsah knihy a najdôležitejšie poznatky budú spracované vo forme audiovizuálneho nástroja (video) a infografiky. S cieľom diseminovať informácie o kohéznej politike EÚ bude organizovaný pilotný test súťaže zameranej na vyhľadávanie dôkazov o implementovaných projektoch realizovaných v rámci kohéznej politiky EÚ vo vybraných regiónoch. Výstupy budú preložené do viacerých oficiálnych jazykov EÚ a do ruštiny.

VÝSTUPY PROJEKTU

Výstupy projektu REWAFI

1

ČÍTAJ

KNIHA, PRACOVNÉ LISTY, INFOGRAFIKA ................................................................................................... Kniha s názvom Kohézna politika Európskej únie je navrhnutá ako hlavný nástroj informačného opatrenia. Obsah bude pozostávať z teoretickej časti zameranej najmä na históriu a vývoj kohéznej politiky EÚ, jej legislatívny a administratívny rámec. Druhá časť bude zameraná na autentické informácie o projektoch implementovaných v regiónoch EÚ a financovaných zo zdrojov EÚ určených na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Nástroj bude doplnený pracovnými listami uplatniteľnými vo vzdelávacom procese a stručným sumarizačným produktom.

3

HĽADAJ

INOVATÍVNA SÚŤAŽ ............................................................................................ Súťaž je určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Organizovaná bude samostatne na Slovensku a v Maďarsku. Súťaž sa zameriava na “hľadanie kohézie” – “cohesion caching” v regióne z ktorého súťažiaci pochádza. Cieľom je kreatívnym spôsobom (video, foto) zachytiť dôkaz o prítomnosti EÚ v regióne a jej pozitívnych prínosoch pre miestnu komunitu.

AKTUALITY
Kniha a pracovné listy vo vzdelávacom procese
23.04.2020

Kniha a pracovné listy vo vzdelávacom procese

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027
23.04.2020

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027